(( دبستان قرآنی دخترانه شهیدان تقی زاده نطنز))

((دبستان دخترانه شهیدان تقی زاده توسط خیرین محترم مادر وبرادر شهیدان عالی مقام تقی زاده با همکاری اداره کل نوسازی استان اصفهان در مهر ماه1390افتتاح گردید.روح این دوبرادرشهیدوهمه شهدای اسلام شاد باد))....

اسفند 99
1 پست
خرداد 94
1 پست
بهمن 93
1 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
مهر 90
1 پست